Degnehusene​

Demonstrationsprojektet er støttet af EUDP, Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energirenoveringen omfatter:

Rockwool: Nyt tag + nye facader overalt udvendigt med Rockwool Ecorock FacadeSystem 300mm og 200 mm samt Rockpanel.

Integreret løsning med VELUX Integra® elnetdrevne ovenlysvinduer med regnsensorer og elnetdrevne udvendige markiser (sikrer optimalt indeklima med dagslys og frisk luft og modvirker samtidig overophedning). Solcellepaneler fra Solar World (sikrer selvforsyning med elektricitet).

Danfoss Air unit. Ventilation m. varmegenvinding, virkningsgrad op til 95 %. Danfoss Airflex, fleksibelt kanalsystem m. optimale lyd- og tryktabs - egenskaber. Danfoss Living Connect, radiatortermostater m. avanceret styring.

AMTech Kalkknuser, reducerer energiforbrug til vandopvarmning og reducerer sæbeforbrug til opvask, vask mv. med 1/3.

Regnvandsfaskine: Dræner regnvandet fra taget tilbage til grundvandet i stedet for til kloakken. Reducerer den øgede risiko for oversvømmelse fra klimaforandringerne.

Rockfon Sonar B Akustikloft i stue.

Glastag mellem karnapper mod haven.

Separat emhætte (adskilt fra ventilationssystemet).

​Carl Galsters Tegnestue

​CVR: 16318191

​Ring mig op

Telefon: 27 73 72 64

Skriv en besked