Flintager

Demonstrationsprojektet er støttet af EUDP, Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energirenoveringen omfatter:

Rockwool: Nyt tag + nye facader overalt udvendigt med Rockwool Ecorock FacadeSystem 200 mm med vinduer rykket ud i facaden.

Integreret løsning med VELUX Integra® elnetdrevne ovenlysvinduer med regnsensorer og elnetdrevne udvendige markiser (sikrer optimalt indeklima med dagslys og frisk luft og modvirker samtidig overophedning). Solcellepaneler Saint Gobain Solar (sikrer selvforsyning med elektricitet).

Danfoss Air unit. Ventilation m. varmegenvinding, virkningsgrad op til 95 %. Danfoss Airflex, fleksibelt kanalsystem m. optimale lyd- og tryktabs - egenskaber. Danfoss Living Connect, radiatortermostater m. avanceret styring.

Bio-blok® regnvandsfaskine. Dræner regnvandet fra taget tilbage til grundvandet i stedet for til kloakken.

Reducerer den øgede risiko for oversvømmelse fra klimaforandringerne.

Separat emhætte (adskilt fra ventilationssystemet).

Lauritz Knudsen:Trådløs styring til sluk af standbyforbrug og betjening af lys i stue med

lysdæmpning og lysscenarier. Lys ude og inde er i udvalgte områder bevægelsesstyret af PIR.

​Carl Galsters Tegnestue

​CVR: 16318191

​Ring mig op

Telefon: 27 73 72 64

Skriv en besked